In het kort...

Beter bouwen doe je samen is hét lerende platform om slimmer, beter en efficiënter te bouwen. Gebaseerd op het LEAN principe, een initiatief van VORM. Sinds we medio 2013 van start gingen met “Beter bouwen doe je samen!” is er veel bereikt.Speerpunten

Door het gebruik van Lean 2.0 kunnen we de speerpunten kwantificeren en kunnen we de maximale waarde met zo min mogelijk verspillingen voor de klant realiseren. Bovendien werken we aan een 'foutvrij bouwproces' als individu en als groep, door trainingen, toolboxmeetings, vragenlijsten en regelmatig terugkerende evaluaties. We meten ter plekke, koppelen en registreren de resultaten.

Als organisatie bewegen wij voortdurend en zoeken we naar verbetering, samen met onze bouwpartners. Door een platform te vormen wordt input en expertise van alle betrokken partijen de leidende factor om doelen te bereiken.

Tevredenheid, in combinatie met veiligheid en logistiek op de bouwplaats, staat voorop bij de medewerker en de klant. Dit zorgt samen voor minder ongevallen. De reductie van de CO2 uitstoot en de uitdaging naar een afvalvrije bouwplaats in 2015 zorgen uiteindelijk voor het terugdringen van faalkosten, waarbij de kwaliteit centraal blijft staan.

Doelstellingen

Streven naar perfectie vraagt om duidelijke doelstellingen. We hebben hoofddoelen die zich scheiden in subdoelen. Deze hebben allen invloed op elkaar en zijn onafscheidelijk. Deze hoofdoelen zijn veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Afvalvrije bouwplaats
Optimale logistiek
Minder CO2 uitstoot
Minder ongevallen
Faalkosten verlagen
Medewerkertevredenheid verhogen
Klanttevredenheid verhogen